fotky
Drobečková navigace

Úvod > Informace pro občany

 

Informace pro občany

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme všechny občany na pohádku Malá Čarodějnice v podání Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla z Brodku u Přerova.

Vystoupení se uskuteční v neděli 27.ledna 2019 od 17 hodin v Sokolovně v Rokytnici, vstupné: 40,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna úředních hodin Obecního úřadu Rokytnice od 21.1.2019:

Sdělení - úřední hodiny OÚ Rokytnice.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lékařka pro dospělé MUDr. Mathonová oznamuje občanům, že ve čtvrtek 24.ledna 2019 nebude v naší obci ordinovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informujeme občany, že místní poplatky za odpad, stočné a psa budou vybírány od 1.3.2019 do 31.5.2019.

Místní poplatky 2019.doc

Dále informujeme, že v průběhu roku 2019 bude řešen poplatek za hrobové místo na místním hřbitově. V rámci tohoto poplatku budou s občany uzavřeny smlouvy. S termínem úhrady těchto poplatků budou občané včas seznámeni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K poplatku za stočné

Upozorňujeme občany, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu s výpočtem stočného dle stavu vodoměrů, že je nutno tyto stavy neprodleně nahlásit na Obecní úřad Rokytnice.

Dále upozorňujeme, že pokud v průběhu předchozího kalendářního roku došlo k výměně vodoměru, je třeba nahlásit i konečný stav vodoměru původního.

Stav vodoměrů lze sdělit osobně v kanceláři OÚ Rokytnice nebo elektronicky na e-mail: madrova@obecrokytnice.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pekárna PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou oznamuje, že pojízdná prodejna s pečivem bude do naší obce od 22.ledna 2019 opět dojíždět, a to na níže uvedená stanoviště v níže uvedených termínech a časech:

ÚTERÝ, ČTVRTEK

Prostranství u rybníčka                        6:45 - 7:00 hod

Prostranství u prodejny COOP            7:10 - 7:20 hod

U Obecního úřadu Rokytnice               7:25 - 7:35 hod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci, které se bude konat:

Dne

Od

Do

22.01.2019

7:30

15:30

Týká se těchto čísel popisných a parcelních

VO ,  110 ,  117 ,  118 ,  119 ,  120 ,  121 ,  122 ,  128 ,  136 ,  145 ,  150 ,  151 ,  165 ,  170 ,  171 ,  172 ,  173 ,  174 ,  175 ,  178 ,  182 ,  209 ,  215 ,  259 ,  3 ,  304 ,  325 ,  327 ,  328 ,  329 ,  330 ,  331 ,  345 ,  347 ,  359 ,  362 ,  364 ,  375 ,  380 ,  382 ,  383 ,  384 ,  385 ,  386 ,  388 ,  391 ,  397 ,  399 ,  401 ,  402 ,  404 ,  406 ,  410 ,  419 ,  420 ,  421 ,  434 ,  435 ,  440 ,  454 ,  486 ,  492 ,  498 ,  533 ,  parc. č. 498/13 ,  parc.č. 601 , 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plesová sezóna 2019 - akce v naší obci

19.1.2019 Šibřinky
20.1.2019 Dětské šibřinky
  9.2.2019 Hasičský ples
23.2.2019 Myslivecký ples
15.3.2019 Fotbalový ples
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán obce Rokytnice na období 2019 - 2026.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme občany, že ZO Rokytnice na svém 2.zasedání dne 13.12.2018 schválilo OZV Obce Rokytnice č. 1/2018. Vyhláška stanovuje práva a povinnosti občanů v souvislosti s poplatkem za svoz odpadu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozpis cvičení TJ Sokol.png

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvodní oddělení Policie ČR v Přerově přijímá nové policisty a policistky - viz náborový leták:

Nábor PČR.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádáme občany, aby nepálili biologický ani jiný odpad a využívali k tomu určené kontejnery. Děkujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádáme občany, aby nevhazovali vlhčené čistící ubrousky do odpadu. Děkujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na místním hřbitově byl nalezen klíč, majitel ať se přihlásí na Obecním úřadě Rokytnice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam členů Zastupitelstva obce Rokytnice, Rady obce Rokytnice, Finančního výboru a Kontrolního výboru pro volební období 2018 - 2022 je k dispozici v sekci Samospráva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak topit v kamnech

 Jak topit lokální topeniště..doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D1, D55 u Přerova

https://www.youtube.com/watch?v=QM28dRXqnEA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontejnery pro bioodpad 

kontejnery odpad[1].doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné podmínky Optické sítě FTTH Rokytnice

VOP Optická síť FTTH Rokytnice.docx 

 

Kde jsme?

http://www.mapy.cz/zakladni?x=17.3841473&y=49.4632189&z=13&source=addr&id=10142712&q=Obec%20Rokytnice%2C%20751%2004%20Rokytnice%20143

Odkazy

logo

logo

foto