29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1

Sběr použitých jedlých olejů a tuků

Datum konání: 6. 4. 2020 - 7. 12. 2020

Oznamujeme občanům, že od dubna 2020 bude v naší obci zaveden sběr použitých JEDLÝCH olejů a tuků.

Speciální kontejner určený výhradně pro sběr tohoto druhu nebezpečného odpadu je přistaven na prostranství u obecní pálenice.

Použitý jedlý olej či tuk je třeba odevzdat v uzavřených plastových lahvích.

Provozní doba: vždy první pondělí v měsíci v době od 15:00 do 18:00 hodin


Publikováno 23. 3. 2020 14:34

Informace k zápisu dětí do 1.třídy ZŠ Rokytnice

Datum konání: 1. 4. 2020 - 20. 4. 2020

Informace k zápisu dětí do 1.třídy ZŠ Rokytnice.jpg


Publikováno 25. 3. 2020 9:02

KHS - doporučení občanům

Datum konání: 24. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Upozornění občanům.jpg


Publikováno 24. 3. 2020 15:28

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti - doklady

Datum konání: 21. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra

k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

 • Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

 

 • Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

 

 • Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:

 1. došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
 2. aa) uplynutí doby v něm vyznačené
 3. ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
 4. ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 5. ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 6. ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
 7. b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 8. c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci     rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 9. d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 10. e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 11. f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 12. g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 13. h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 14. i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 15. j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

 

 • Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

 

 • Neprojednání přestupků

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

 

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

 


Publikováno 21. 3. 2020 12:19

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Datum konání: 20. 3. 2020

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte.

Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

 1. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 3. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 4. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

 


Publikováno 20. 3. 2020 9:45

Uzavření Obecního úřadu Rokytnice pro veřejnost do 1.4.2020

Datum konání: 16. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Obecní úřad Rokytnice reaguje na aktuální nařízení vlády ČR a upozorňuje veřejnost, že Obecní úřad Rokytnice je do 1.dubna 2020 pro veřejnost uzavřen. 

Pokud usnesením vlády ČR nedojde k dalšímu prodloužení nouzového stavu, bude běžný chod Obecního úřadu Rokytnice pro veřejnost zahájen ve středu 1.dubna 2020, v 8:00 hodin.

V provozu zůstávají veškeré standardní telefonické a elektronické kontakty na kancelář obecního úřadu.

Obecní úřad Rokytnice : 581 211 837 , email: obec@obecrokytnice.cz

Starosta : 725 131 256 , email: starosta@obecrokytnice.cz

Místostarosta : 724 805 303 , email: mistostarosta@obecrokytnice.cz

Požadavky a dotazy občanů lze činit prostřednictvím těchto uvedených kontaktů v pracovní dobu uvedenou na webových stránkách obce www.obecrokytnice.cz

Neodkladné a akutní požadavky a dotazy bude řešit starosta a místostarosta na uvedených telefonech i mimo uvedenou pracovní dobu.  

Prosíme občany, aby aktuální informace v ČR sledovali přes klasické informační kanály jako televizi a rozhlas ( ČT 24 a Radiožurnál ) a webové stránky obce. Aktuální informace obce budou také zveřejňovány přes aplikaci Česká obec a na facebookovém profilu Rokytnice u Přerova.

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje  je http://www.khsolc.cz  

Speciální infolinka pro Olomoucký kraj ke koronaviru Covid-19: 585 719 719 (v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 19:00 hodin).

Nově zřízená informační tel. linka ke koronaviru: 1212

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 16. 3. 2020 8:35

Místní poplatky 2020

Datum konání: 2. 3. 2020 - 31. 5. 2020

Aktualizace:

Vzhledem k uzavření Obecního úřadu Rokytnice do 1.dubna 2020 není v současné době možné řešit úhradu místních poplatků osobní návštěvou úřadu.  Místní poplatky je však možné hradit převodem - viz níže. Na doručené žádosti o zaslání rozpisu plateb bude průběžně dle časových možností odpovězeno. Děkujeme za pochopení.
Úhrada místních poplatků.jpg


Publikováno 2. 1. 2020 10:00

Přijatá opatření k provozu České pošty

Vážené dámy, vážení pánové,
Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání rozhodl o následujících opatřeních:

· Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.

· Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.

· Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.

· Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.

· Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.
O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

KOPIS HZS OLK


Publikováno 19. 3. 2020 9:08

Služba pro seniory a občany Rokytnice v karanténě

Seniorům a občanům Rokytnice v karanténě nabízí Potraviny Dreiseitl objednávku zboží po telefonu, tel. číslo: 581 213 908. Zaměstnanci prodejny doručí zboží v době 6.30 -12.00 hod bezkontaktně na místo určení.
Rada obce Rokytnice na svém jednání v pondělí 16.3.2020 rozhodla, že v případě vyšší poptávky po rozvozu potravin pro občany Rokytnice, kdy zaměstnanci prodejny potravin nebudou schopni sami tento rozvoz pokrýt, připraví tito dle objednávek balíčky a rozvoz zajistí obec v odpoledních hodinách prostřednictvím hasičů z JSDH Rokytnice.


Publikováno 18. 3. 2020 9:10

Oznámení - MUDr. Marie Mathonová

Informujeme občany, že z důvodu chybějících ochranných pomůcek vydala lékařka pro dospělé MUDr. Marie Mathonová následující oznámení:

https://www.praktik-predmosti.cz/news/upozorneni/


Publikováno 16. 3. 2020 13:29

Novější 1