19. 9. Zita

Zítra: Oleg

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


 

 

Komunikační systém Česká Obec

Datum konání: 16. 9. 2019 - 30. 9. 2019

Letak - Rokytnice.jpg


Publikováno 16. 9. 2019 18:16

Upozornění - probíhající stavební úpravy hřbitova v obci Rokytnice

Datum konání: 11. 9. 2019

Upozorňujeme občany, že na místním hřbitově v současné době probíhají stavební úpravy stávajících zpevněných ploch a vybudování veřejného osvětlení. Žádáme proto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Publikováno 11. 9. 2019 13:39

Sběr papíru v ZŠ Rokytnice

Datum konání: 28. 8. 2019 - 6. 9. 2019

Informujeme občany, že mohou využít kontejner na papír, který je přistaven na školním dvoře.


Publikováno 28. 8. 2019 9:08

Povinné čipování psů - informace

Datum konání: 24. 8. 2019

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Majitelé psů v Česku tak mají ještě zhruba čtyři měsíce na to, aby nechali svá zvířata u veterinárního lékaře označit mikročipem.

Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svém webu odpovědi na nejčastější otázky na téma povinného čipování psů.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost, (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.

 

U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.

„Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“


Publikováno 24. 8. 2019 20:12

Informace nový územní plán Rokytnice

Datum konání: 22. 8. 2019

                                                           

Informace o novém územním plánu Rokytnice

 

Obec Rokytnice zahájila práce na novém územním plánu; v současné době se zpracovávají průzkumy a rozbory, které budou podkladem pro zpracování návrhu zadání územního plánu.

 

Aby mohly být do zadání územního plánu zahrnuty všechny opodstatněné a reálné požadavky na rozvoj obce, žádáme a vyzýváme občany s vlastnickým právem k parcelám v k.ú.Rokytnice, právnické a fyzické osoby, působící na území obce Rokytnice, aby předali své požadavky na Obecní úřad Rokytnice, a to nejpozději do 30. 9. 2019.

 

Požadavky musí obsahovat:

Identifikaci žadatele – jméno, příjmení, adresu

Kontakt – tel. číslo, případně mailovou adresu

Specifikaci požadavku – požadovaný záměr, parcelní čísla dotčených pozemků, v případě složitějších záměrů zákres do katastrální mapy

 

Požadavky je možné podat písemně, e-mailem, nebo datovou schránkou.

 

Kontakty  -  email:  obec@obecrokytnice.cz

                    

                      ID datové schránky:  7tjb5kg                                                       Kamil Malenda 

                                                                                                                              Starosta obce

 

                                                                                                   

           Rokytnice výzva ÚP.pdf

                                                                                                               


Publikováno 22. 8. 2019 9:31

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad

Datum konání: 12. 8. 2019

Opakovaně žádáme občany, aby si před odvozem svého tříděného odpadu z domu zjistili naplněnost kontejnerů a nedávali odpad mimo tyto kontejnery. Zvyšují se tím náklady obce vzhledem k následné nutnosti úklidu kolem kontejnerů. Snažíme se podle možností TSM Přerova, které nám sváží odpad, zajistit častější odvoz tohoto tříděného odpadu nad rámec uzavřené smlouvy.

Sběrná místa v obci jsou tyto:

  1. Za samoobsluhou COOP ve spodní části obce
  2. V první uličce za obecním úřadem vpravo ve směru na Císařov, před RD č.p. 258
  3. V novostavbách na Kalafáši, nově budou kontejnery na tříděný odpad umístěny u kontejneru na bioodpad
  4. U Hasičské zbrojnice
  5. Na prostranství za poštou v horní části obce č.p. 366
  6. U cesty na Lapač

Většinou jsou nezaplněné kontejnery u Hasičské zbrojnice a u cesty na Lapač. Mapka s rozmístěním kontejnerů na odkazu níže.

Papír jde také v průběhu školního roku několikrát odvést do přistaveného kontejneru na dvoře Základní školy Rokytnice. 

https://mapy.cz/s/3w71w

 


Publikováno 23. 7. 2019 9:29

Informace - petangue

Datum konání: 21. 6. 2019

Informujeme občany, že v otvírací dobu Hospůdky Na hřišti je možné si zahrát petangue. Sada petangových koulí případně i klíče od osvětlení jsou k zapůjčení zdarma u obsluhy v hospůdce.


Publikováno 17. 6. 2019 14:46

TJ Sokol Rokytnice - rozpis cvičení 2019/20

TJ Sokol Rokytnice - rozpis cvičení 2019-2020.jpg


Publikováno 2. 9. 2019 17:10

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejné zeleně

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejného pořádku.jpg

Scan_20190829_142008_001.jpg

Scan_20190829_142008_002.jpg

Scan_20190829_142008_003.jpg


Publikováno 29. 8. 2019 14:23

Pohostinství Na hřišti - změna provozní doby září, říjen 2019

Provozovatel Pohostinství Na hřišti oznamuje změnu provozní doby na období září, říjen 2019:

Pondělí, úterý, středa: zavřeno

Čtvrtek, pátek: otevřeno od 17:00 hodin

Sobota, neděle: otevřeno od 16:00 hodin


Publikováno 28. 8. 2019 10:27