29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


 

 

2 Starší

Důležité odkazy v souvislosti s koronavirem

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/krizove-situace-a-ochrana-obyvatelstva/epidemie-pandemie-viry/coronavirus-covid-19/

https://www.olkraj.cz/informace-obcanum-k-tematu-koronavirus-covid-19-aktuality-9535.html

http://www.khsolc.cz/uvod.aspx

http://www.mzcr.cz/dokumenty/covid-19materialy-ke-stazeni_18600_4122_1.html

 


Publikováno 15. 3. 2020 18:48

Omezení provozu autobusové dopravy od 13.3.2020

Omezení provozu autobusové dopravy od 13.3.2020.jpg


Publikováno 12. 3. 2020 15:10

Výzva - objednávky na připojení nemovitosti k optické síti Obce Rokytnice

Obec Rokytnice vyzývá občany, kteří mají zájem o připojení své nemovitosti k optické síti, aby do 31.3.2020 podali na OÚ Rokytnice objednávku na připojení. Vzhledem k uzavření OÚ Rokytnice do 1.dubna 2020 vhoďte, prosím, vyplněný a podepsaný formulář do poštovní schránky umístěné na budově úřadu, případně scan vyplněné a podepsané objednávky zašlete na e-mail madrova@obecrokytnice.cz

Formulář objednávky včetně podmínek je k dispozici na tomto webu v sekci "Informace - Optická síť FTTH".

Zde odkaz: 

https://www.obecrokytnice.cz/index.php?oid=4002811


Publikováno 2. 3. 2020 16:52

Ukončení sezóny pálenice Rokytnice

Pálenice Rokytnice oznamuje, že dnem 31.ledna 2020 byla ukončena sezóna pálení 2019/2020.


Publikováno 29. 1. 2020 9:42

Zpráva o plnění plánu Obce Rokytnice na období 2019 - 2026

 1. Realizace akcí, které byly realizované nad rámec plánu na rok 2019:
 • byla provedena rekonstrukce budovy OÚ: oprava podlah, rekonstrukce kancelářských prostor, obnova zastaralé výpočetní techniky,
 • byly zprovozněny nové internetové stránky obce a ZŠ, zavedena aplikace Česká obec, každý občan se může přihlásit k odběru aktualit do mobilního telefonu,
 • máme nového lesního hospodáře a správce lesa,
 • bylo obnoveno zastaralé svislé dopravní značení v celé obci a nově instalováno vodorovné značení v horní části obce,
 • na zkoušku byly instalovány koše na sběr psích exkrementů,
 • v měsících červenci a srpnu byl proveden monitoring všech sběrných míst na tříděný odpad, každý týden jsme 2x objeli a zapsali stav naplnění kontejnerů, v září jsme vše vyhodnotili a optimalizovali jsme počty těchto nádob, výsledkem je pořádek kolem kontejnerů, což bylo cílem,
 • byl zřízen portál GOBEC, kde se postupně přidávají dostupné informace o mapách, polohopisech, inženýrských sítí, pasportech, záplavových územích, atd.
 • v době prázdnin se podařila oprava sociálního zařízení v ZŠ včetně odpadů,
 • z důvodu zatékání do budovy MŠ je nutná oprava střechy MŠ, zatím byla odstraněna vrstva kačírku a provedena částečná oprava tak, aby do budovy nezatékalo, na jaře je třeba kompletní nová izolace střechy,
 • v areálu TJ bylo vybudováno petangové hřiště,
 • do firmy SASTAVO s.r.o. byli přijati noví zaměstnanci, kteří mají, mimo údržbu v obci a pálení, na starosti menší stavební a udržovací práce v obci. Tento rok, za 5 měsíců, co jsme posílili tým zaměstnanců SASTAVO s.r.o., se realizovala např. rekonstrukce venkovních prostor u pálenice, výměna oken a dveří v pálenici, oprava chodníků v horní části obce, oprava knihovny, výstavba nových prostor pro sběr tříděných odpadů, výstavba osvětlení areálu TJ, oprava prostranství kolem rybářské chatky u Návesního rybníku a spousta drobných prací a oprav. Na všechny tyto činnosti bychom si museli nasmlouvat firmy a zaplatit daleko vyšší výdaje. Odhadem jsme ušetřili za pět měsíců cca 210.000,- Kč.
 • v tomto roce se nám podařilo připravit, zadat a zajistit projekty k osmi investičním akcím, které již byly, anebo budou, realizovány v dalším období. Na některé již jsou vydané stavební povolení, na zbytek čekáme, další čtyři projekty jsou ve fázi příprav
 1. Stav investičních akcí, které byly v plánu na rok 2019:
 • vypracování územního plánu obce – bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a běží realizace,
 • pořízení elektromobilu kategorie N1– provedeno VŘ na dodavatele, dotace vyřízená - 500.000,- Kč, čekáme na dodání vozidla,
 • kamerový systém (sběrná místa pro odpady, dětská hřiště, …) – částečně realizováno dle možností,
 • rozšíření parkovacích míst u dolního parku - bylo realizováno, teď se čeká na schválení vodorovného a svislého značení, které bude realizováno na jaře,
 • vyčištění příkopy a zatrubnění mostků podél cesty ve směru na Brodek bylo provedeno ve spolupráci s SSOK,
 • rekonstrukce chodníků na staré části hřbitova – proběhla první etapa, druhá etapa bude realizována v roce 2020, týká se dodělání chodníků mezi hroby, na tuto akci budeme žádat o dotace,
 • demolice nemovitosti č.p.15 – z důvodu rušení přípojky plynu bude demolice dokončena až v březnu 2020,
 • oprava místních komunikací – čekáme na přidělení dotací, přislíbeno z MMR, žádost v listopadu, proto bude realizace až jaro 2020,
 • parkovací místa u Mateřské školy včetně označení – čekáme na stavební povolení, realizace jaro 2020,
 • přechod u Mateřské školy – místo přechodu bude místo pro přecházení, čekáme na stavební povolení, realizace také jaro 2020,
 • radary u příjezdu do obce z Přerova a z Lukové – radary jsou zakoupeny, čekáme na povolení, je dohodnuta montáž s dodavatelem radaru během ledna a února 2020 - dle počasí,
 • vyřešení prostoru pro akce důchodci, atd. Možnost úpravy přísálí Sokolovny – není realizováno, zatím funguje pohostinství u pana Vodičky,
 • rekonstrukce technologie pálenice (přidání kotle na menší množství kvasu) - nevyplatí se, investice do stavebních úprav a technologie by byly cca 1,3 mil. Kč, počkáme na výstavbu sběrného dvora se zázemím pro zaměstnance, potom by proběhla celková rekonstrukce pálenice a sousedících budov,
 • řešení nepořádku na pozemcích parc.č. 334/2,3,4, k.ú. Rokytnice u Přerova – bude řešeno s novým majitelem pozemků.
 1. Investiční akce z dalších období, které řešíme již v tomto roce:
 • výstavba sběrného dvora, zázemí pro zaměstnance a techniku – vykupují se pozemky, pracuje se na studii,
 • plazmové spalování odpadu – byli jsme se podívat ve zkušebním provozu a máme zpracovanou kalkulaci na spalování komunálního odpadu v množství 12 tis.tun/rok,
 • výstavba chodníků a nové zastávky ČSAD v horní části obce (od odbočky na Dluhonice po odbočku na hřbitov) – 26.11. bylo vydáno stavební povolení, v lednu žádáme o dotace a vyhlásíme VŘ, květen realizace,
 • revitalizace Návesního i Horního rybníku (Záborka) – řešení nedostatku vody a poklesu spodních vod: sondy na Horním rybníce prokázaly velký pokles spodní vody, která je v nyní na historicky nejnižší hladině a za posledních 10 měsíců klesla o dalších 12 cm, v současné době připravujeme plán na udržení vody v Návesním rybníku, který má tři základní fáze a to 1. čerpání vody z Bečvy do Návesního rybníku včetně odbahnění Návesního rybníku a oddělení ho od spodních vod 2. vybudování oddělené kanalizace s čističkou odpadních vod 3. výstavba výtlačného potrubí, kdy přečištěnou vodu z čističky odpadních vod budeme přečerpávat do Horního rybníku a odtud přepadem dostaneme vodu do Návesního rybníku a dále do Bečvy,
 • prodloužení chodníku směrem na Lukovou – bylo vydáno SP, hledáme možnosti dotací, vyhlášení VŘ v lednu, realizace jaro 2020,
 • hřbitov – oprava zdi kolem hřbitova + asfaltové plochy před vstupy na hřbitov – byla zadána studie, bude do konce ledna 2020,
 • rekonstrukce VO - podaná žádost o dotace, budeme zadávat vypracování projektu začátkem příštího roku,
 • nový místní rozhlas – máme hotový projekt, provedeno výběrové řízení na dodavatele, realizace květen 2020, potvrzena dotace 70%,
 • vánoční ozdoby zatím v parku u rybníka a kolem kostela, dodělání osvětlení kostela sv. Jakuba – hotovo,
 • nové světlo VO na pozemku parc.č. 926/1 k.ú. Rokytnice u Přerova na rohu RD pana Němčáka – bylo realizováno,
 • terminál nádraží – do týdne podání na SÚ, pokud vyjdou dotace, realizace v roce 2020,
 • multifunkční hřiště za hřištěm TJ Sokol včetně cyklostezky k rybníku – SP cca březen, dotace MMR a Olomoucký kraj,
 • příprava oddělené kanalizace v obci – je objednaný projekt na tři ulice v dolní části obce a také je objednaná studie koncepce kanalizace v celé obci,
 • cyklostezka Luková – Rokytnice – Přerov a Cyklostezka Rokytnice – Žeravice s propojením na cyklostezku Rokytnice – Luková – rozhodli jsme se jít úplně jinou cestou, a to výstavbou cyklostezky, která propojí Olomouc a Přerov. Řešíme s Olomouckým krajem a ŘSD jako kompenzaci obcím za dálnici D55, jinými slovy by dokumentaci a následně výstavbu zainventoval Olomoucký kraj, pro tuto akci byla vytvořena skupina, ve které jsou zastoupeny všechny obce na trase cyklostezky Olomouc – Přerov. Tato skupina bude pokračovat v jednáních,
 • nová ZŠ včetně tělocvičny, kuchyně, jídelny – jedná se o povolení stavby v lokalitě panské zahrady s památkáři, je vytvořený návrh a zadaná studie.

Publikováno 7. 1. 2020 11:48

Nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti Obce Rokytnice - urgence úhrady poplatku

Obec Rokytnice rozeslala nájemcům hrobového místa smlouvy o nájmu na období od 1.1.2019 do 31.12.2023 s tím, že splatnost poplatku byla stanovena do 30.11.2019.

Vyzýváme občany, kteří poplatek dosud neuhradili a jedno vyhotovení potvrzené smlouvy nedoručili na Obecní úřad Rokytnice, aby tak neprodleně učinili.

Uhradit poplatek je možné bankovním převodem případně prostřednictvím přiložené poštovní poukázky. 


Publikováno 30. 10. 2019 10:39

Upozornění - platby za připojení k optické síti Obce Rokytnice

Žádáme občany - uživatele obecního internetu, aby úhrady za tuto službu prováděli v souladu s uzavřenou smlouvou.  Při prodlení více než 2 měsíce bude daná nemovitost od optické sítě odpojena do doby úhrady nedoplatku. Děkujeme za pochopení.

Současně žádáme občany, kteří mají možnost zřízení trvalého příkazu k úhradě, aby tak učinili. Potřebné údaje jsou obsaženy na titulní straně uzavřené Smlouvy o poskytování služby připojení k obecnímu internetu.


Publikováno 1. 10. 2019 14:51

Komunikační systém Česká Obec

Letak - Rokytnice.jpg


Publikováno 16. 9. 2019 18:16

Obecní úřad Rokytnice - informace o možnosti bezhotovostní úhrady platební kartou

Informujeme občany, že na Obecním úřadě Rokytnice byl instalován platební terminál a úhrady do pokladny Obce Rokytnice lze provádět i bezhotovostně prostřednictvím platební karty.


Publikováno 27. 8. 2019 15:25

Samovýroba palivového dřeva z obecního lesa Dolek

Obec Rokytnice informuje občany o možnosti samovýroby palivového dřeva ze skládky v lese Dolek. K okamžitému odběru je připravena smrková kulatina, cena 500,- Kč/1 m3.

Dále je k dispozici menší množství stromků z probírky za cenu 250,- Kč/1 m3.

Zájemci se mohou informovat a registrovat na Obecním úřadě Rokytnice u místostarosty. 


Publikováno 2. 5. 2019 13:49

2 Starší