5. 3. Kazimír

Zítra: Miroslav

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Informace pro občany - staré

 

Informace pro občany

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Rokytnice oznamuje, že valná hromada se koná v pátek 22.března 2019 od 18:00 hodin v sokolovně.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma JUKKA bude v úterý 19.března 2019  v čase  14,00 - 14.30 hodin prodávat na prostranství u rybníka stromky k jarní výsadbě.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme občany o možnosti samovýroby a odkupu palivového dříví z obecního lesa a volně rostoucích stromů na katastru obce Rokytnice.

Podrobnější informace zde:

Obecní les - Informace o možnosti samovýroby a odkupu palivového dříví.pdf

Obecní les - Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dříví.pdf

Obecní les - ceník palivového dříví.pdf

Obecní les - žádost o prodej palivového dříví.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Chmelařová oznamuje, že od 11.3. do 15.3.2019 z důvodu dovolené neordinuje. Zastupuje MUDr. Dobiášová v Předmostí v době 8:00 - 10:30 hodin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Již po třetí se naše obec zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko, tentokrát v sobotu 6.dubna 2019 - sraz v 9 hodin u Hasičské zbrojnice v Rokytnici:

Ukliďme Česko 2019.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme občany, že do 31.5.2019 je třeba uhradit místní poplatky za odpad, stočné a psa.  V hotovosti  lze hradit na  Obecním  úřadě Rokytnice  v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu.

Platby převodem jsou vázány na variabilní symboly a částky. Upozorňujeme, že tyto jsou oproti předchozím obdobím změněny. Rozpis plateb bude občanům zaslán v průběhu poplatkového období na základě podané žádosti na e-mail: madrova@obecrokytnice.cz. Žádosti jsou zpracovávány postupně, vzhledem k jejich množství a s ohledem na zpracování dalších agend OÚ není možné reagovat hned. Děkujeme za pochopení.

Místní poplatky 2019.doc

Dále informujeme, že v průběhu roku 2019 bude řešen poplatek za hrobové místo na místním hřbitově. V rámci tohoto poplatku budou s občany uzavřeny smlouvy. S termínem úhrady těchto poplatků budou občané včas seznámeni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme občany, že od 9.kalendářního týdne jsou na katastru obce přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad.

Podmínky pro využití těchto kontejnerů viz leták (vylepeno na kontejnerech):

 BRO.JPG

Žádáme občany, aby nepálili biologický ani jiný odpad a využívali k tomu určené kontejnery. Děkujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optická síť Obce Rokytnice:

Informujeme občany, že termín pro zřízení nových přípojek k optické síti Obce Rokytnice je stanoven na 20.března 2019. Zájemci o připojení nechť se přihlásí na Obecním úřadě Rokytnice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce Kulturního spolku Rokytnice v roce 2019:

27.4.       Pálení čarodějnic

8.6.         Neckyáda

28.6.       Stanování u Hasičské zbrojnice

14.-15.9. Noční turistický pochod Bludička

1.11.       Dušičkový pochod

11.12.     Česko zpívá koledy

24.12.     Vánoční krmení zvířátek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce Rybářského spolku Rokytnice v roce 2019:

4.5.         Rybářské závody pro děti a dospělé

25.5.       Rybářské závody pro děti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení sezóny pálenice Rokytnice:

Informujeme občany, že dnem 8.března 2019 byla ukončena sezóna pálení 2018/2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna autobusového jízdního řádu od 3.3.2019:

Informujeme občany, že od 3.3.2019 dochází ke změně autobusových jízdních řádů. Autobusová linka 920511 Přerov – Dluhonice – Krčmaň obslouží v rámci této změny zastávku Přerov,Předmostí,hřbitov.

Níže odkaz na jízdní řád linky 920511 platný od 3. 3. 2019:

http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L920511_190303_227967.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž o Putovní pohár starosty obce Rokytnice za nejlepší slivovici:

Roketská čtvrtka 2019.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nejbližší svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu:

Svoz nebezpečného odpadu - leták.doc

Svoz velkoobjemového odpadu - leták.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volby do Evropského parlamentu 24.5. a 25.5.2019:

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hody 2019:

Neděle 28.července 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Setkání Rokytnic 2019:

pátek 21.června 2019 - neděle 23.června 2019, Rokytnice (okres Přerov)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna úředních hodin Obecního úřadu Rokytnice od 21.1.2019:

Sdělení - úřední hodiny OÚ Rokytnice.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pekárna PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou oznamuje, že pojízdná prodejna s pečivem opět dojíždí do naší obce, a to na níže uvedená stanoviště v níže uvedených termínech a časech:

ÚTERÝ, ČTVRTEK

Prostranství u rybníčka                        6:45 - 7:00 hod

Prostranství u prodejny COOP            7:10 - 7:20 hod

U Obecního úřadu Rokytnice               7:25 - 7:35 hod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plesová sezóna 2019 - akce v naší obci
19.1.2019 Šibřinky
20.1.2019 Dětské šibřinky
  9.2.2019 Hasičský ples
23.2.2019 Myslivecký ples
15.3.2019 Fotbalový ples
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán obce Rokytnice na období 2019 - 2026.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme občany, že ZO Rokytnice na svém 2.zasedání dne 13.12.2018 schválilo OZV Obce Rokytnice č. 1/2018. Vyhláška stanovuje práva a povinnosti občanů v souvislosti s poplatkem za svoz odpadu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozpis cvičení TJ Sokol.png

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvodní oddělení Policie ČR v Přerově přijímá nové policisty a policistky - viz náborový leták:

Nábor PČR.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádáme občany, aby nevhazovali vlhčené čistící ubrousky do odpadu. Děkujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam členů Zastupitelstva obce Rokytnice, Rady obce Rokytnice, Finančního výboru a Kontrolního výboru pro volební období 2018 - 2022 je k dispozici v sekci Samospráva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak topit v kamnech

 Jak topit lokální topeniště..doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D1, D55 u Přerova

https://www.youtube.com/watch?v=QM28dRXqnEA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Všeobecné podmínky Optické sítě FTTH Rokytnice

VOP Optická síť FTTH Rokytnice.docx