18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace a publicita dotačních titulů > Obnova zámeckého parku a vegetační krajinné prvky - obec Rokytnice

Obnova zámeckého parku a vegetační krajinné prvky - obec Rokytnice

Během podzimu 2023 a jara 2024 byla provedena nová výsadba ovocných a okrasných stromů a keřů v lokalitě zámecké zahrady a u bývalého rybníka Záoborka (nově tůně Obora). Tato výsadba je dotačně podpořeba Evropskou unií přes AOPK ČR z operačního programu životní prostředí - 2021–2027 - AOPK ČR

Obnova zámeckého sadu:

Základ navrhované kompozice se opírá o stávající, nerovnoměrně rozmístěné ovocné dřeviny zastupující historii – tradici – divokost, které plynule vnikají do formací nových, pravidelných výsadeb představující současnost – módnost – formálnost.
Tyto dva opaky mezi sebou odděluje nová, vedlejší diagonální osa – cesta, která má netradičním způsobem rozdělit dvě výše zmíněné plochy. Hlavním úkolem diagonály je propojení cestní sítě parku a sadu a dovést uživatele do místa křížení hlavní a vedlejší osy, a navázat tak na hlavní vazbu – průhled mezi zámkem a horním rybníkem. Diagonální cesta by měla vzhledově připomínat klasickou, venkovskou travnatou cestu, a do návrhu vnést jisté „(ne)přiznání“ směru chůze.
Součástí sadu je i úsek jedné z hlavních kompozičních os celého památkově chráněného území zámek – horní rybník a vede od zámeckého nádvoří, přes park a dále podél západní strany sadu až k pozůstatkům jednoho z původních vjezdů k zámku. V sadu je tato část hlavní osy tvořena vyšlapanou cestičkou pod jednou z částí obvodových porostních skupin (PSK 1) a ukončena brankou se zděnými sloupky, která je v současné době v rekonstrukci.
Výsadby budou probíhat na ploše přibližně 10800 m2.

Krajinotvorné prvky u tůně Obora :

Kompozice remízů je založena na nepravidelném střídání rozvolněných (stromy) a zapojených partií (keře), čemuž odpovídají i hustší spony mezi jednotlivými dřevinami. Remízy jsou vysazovány z důvodu ochrany obce před provozem dálnice D55.  Navržené remízy se skládají z domácích, listnatých dřevin a každá část se skládá z nepravidelného rozložení stromových a keřových partií. Jednotlivé části jsou podélně odděleny 2 m širokým koridorem, který má za úkol nejen usnadnit údržbu navrženého vegetačního prvku, ale také zvýšit pobytovou a estetickou funkci (biodiverzita). 

plakát.jpg