10. 5. Blažena

Zítra: Svatava

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro občany

Informace pro občany


Novější 1

Společnost ČEZ, leták - upozornění na odstávku elektřiny už jen elektronicky

Datum konání: 6. 5. 2021 - 30. 6. 2021

CEZ_Distribuce_210x297_letak1024_1.jpgCEZ_Distribuce_210x297_letak.pdf


Publikováno 6. 5. 2021 15:02

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené na 8. a 9. října 2021

Sdělení k vydání voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021).pdf

 


Publikováno 22. 4. 2021 15:01

Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Lze vyřídit na Obecním úřadě Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Důvody k neprovedení vidimace či legalizace jsou stanoveny zákonem o ověřování.

 

Co musíte předložit:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný

  1. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,

    přičemž doklad podle odstavce  2. nebo 3. lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

 

Správní poplatky:

Vidimace:   30,- Kč/1 stranu A4 vidimované listiny

Legalizace: 30,- Kč/1 podpis

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Publikováno 25. 3. 2021 9:01

Czech Point

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

 

Provoz pracoviště „Czech POINT“ = místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů.

Zajišťujeme v kanceláři Obecního úřadu Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

Výstupy z centrálních registrů jsou zpoplatněny, lze hradit v hotovosti či platební kartou.

Příklady:

 

Výpis z rejstříků trestů

Kdo může žádat:
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Co k tomu potřebujete:
1) Žadatel, kterého se žádost týká: platný doklad totožnosti.
2) Zmocněnec: úředně ověřenou plnou moc, která obsahuje číslo platného dokladu totožnosti žadatele, rodné číslo a místo narození žadatele + svůj platný doklad totožnosti.
 

Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace
 

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete:
1) Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
2) Žádáte-li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu, příp. číslo popisné nebo evidenční (u stavby).
 
Výpis bodového hodnocení řidiče 
Co k tomu potřebujete: Platný průkaz totožnosti, řidičský průkaz
 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je určen k vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení v době po prvním lednu 2008. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba) 
 

Publikováno 24. 3. 2021 9:16

Provoz pošty v obci od 1.10.2020

Smlouva na Poštu Partner Rokytnice u Přerova je podepsána s datem realizace od 1. 10. 2020.

Provoz bude zajištěn společností Potraviny Dreiseitl s.r.o. na adrese Rokytnice č. p. 218, 751 04 Rokytnice.
 
Hodiny pro veřejnost:
Pondělí: 08:00 – 10:30 a 14:30 – 17:00 hod;
Úterý až pátek: 08:00 – 10:30 a 13:30 – 16:00 hod,
celkem 25 hod/týdně.
 
Veřejnosti budou i nadále poskytovány poštovní a finanční služby ve standardním rozsahu.
Kvalita provozu Pošty Partner bude dozorována řídící pobočkou České pošty, pobočka Přerov 1.

Publikováno 30. 7. 2020 8:48

Kácení dřevin rostoucích mimo les - stručný popis, formuláře

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, na kterém strom stojí, případně nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Vlastnictví pozemku je třeba potvrdit výpisem z náhledu do katastru nemovitostí přiloženým k žádosti. Dále je třeba je třeba přiložit  fotodokumentaci, která evidentně potvrzuje zdůvodnění kácení dřeviny uvedené v žádosti.

Kácení se realizuje v období vegetačního klidu, tj. listopad až březen, ve výjimečných případech (velmi vysoké nebezpečí pro okolí vzhledem ke stavu dřeviny apod.) i v ostatních měsících roku.

Rozhodujícím faktorem pro rozhodování mezi podáním "Žádosti o povolení kácení" či podáním "Oznámení o kácení dřeviny" je obvod kmene příslušné dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí. Je-li tento obvod kmene ve stanovené výšce NAD 80 cm, je nutné žádat o povolení kácení (netýká se ovocných stromů). V opačném případě se řeší oznámením o kácení.

Formuláře ke stažení zde:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf

 

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf


Publikováno 11. 5. 2020 9:22

Místní poplatky 2021

Odpad                500,- Kč / 1 osoba s TP v obci

                                                  příp.nemovitost bez TP

Stočné                  25,- Kč / 1 m3

Pes                        120,- Kč / 1 pes

Termín úhrady výše uvedených místních poplatků: 1.3.2021 - 31.5.2021


Publikováno 2. 1. 2020 10:18

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejné zeleně

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejného pořádku.jpg

Scan_20190829_142008_001.jpg

Scan_20190829_142008_002.jpg

Scan_20190829_142008_003.jpg

 


Publikováno 29. 8. 2019 14:39

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - viz sekce Odpady.


Publikováno 2. 7. 2019 11:12

SASTAVO s.r.o. - ceník služeb

SASTAVO s.r.o. - ceník služeb.pdf


Publikováno 16. 4. 2019 9:35

Novější 1