21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro občany

Informace pro občany


Novější 1

Společnost ČEZ, leták - upozornění na odstávku elektřiny už jen elektronicky

Datum konání: 6. 5. 2021 - 30. 6. 2021

CEZ_Distribuce_210x297_letak1024_1.jpgCEZ_Distribuce_210x297_letak.pdf


Publikováno 6. 5. 2021 15:02

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené na 8. a 9. října 2021

Sdělení k vydání voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021).pdf

 


Publikováno 22. 4. 2021 15:01

Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Lze vyřídit na Obecním úřadě Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Důvody k neprovedení vidimace či legalizace jsou stanoveny zákonem o ověřování.

 

Co musíte předložit:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný

  1. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,

    přičemž doklad podle odstavce  2. nebo 3. lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

 

Správní poplatky:

Vidimace:   30,- Kč/1 stranu A4 vidimované listiny

Legalizace: 30,- Kč/1 podpis

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Publikováno 25. 3. 2021 9:01

Czech Point

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

 

Provoz pracoviště „Czech POINT“ = místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů.

Zajišťujeme v kanceláři Obecního úřadu Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

Výstupy z centrálních registrů jsou zpoplatněny, lze hradit v hotovosti či platební kartou.

Příklady:

 

Výpis z rejstříků trestů

Kdo může žádat:
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Co k tomu potřebujete:
1) Žadatel, kterého se žádost týká: platný doklad totožnosti.
2) Zmocněnec: úředně ověřenou plnou moc, která obsahuje číslo platného dokladu totožnosti žadatele, rodné číslo a místo narození žadatele + svůj platný doklad totožnosti.
 

Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace
 

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete:
1) Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
2) Žádáte-li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu, příp. číslo popisné nebo evidenční (u stavby).
 
Výpis bodového hodnocení řidiče 
Co k tomu potřebujete: Platný průkaz totožnosti, řidičský průkaz
 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je určen k vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení v době po prvním lednu 2008. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba) 
 

Publikováno 24. 3. 2021 9:16

Provoz pošty v obci od 1.10.2020

Smlouva na Poštu Partner Rokytnice u Přerova je podepsána s datem realizace od 1. 10. 2020.

Provoz bude zajištěn společností Potraviny Dreiseitl s.r.o. na adrese Rokytnice č. p. 218, 751 04 Rokytnice.
Veřejnosti budou i nadále poskytovány poštovní a finanční služby ve standardním rozsahu.
Kvalita provozu Pošty Partner bude dozorována řídící pobočkou České pošty, pobočka Přerov 1.
 

Hodiny pro veřejnost provozovny Rokytnice č.p. 218 (platnost od pondělí 2. 8. 2021):

Pondělí: 12.00 – 17.00 hod
Úterý: 08.00 – 13.00 hod
Středa: 12.00 – 17.00 hod
Čtvrtek: 08.00 – 13.00 hod
Pátek: 08.00 – 13.00 hod
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

 

Publikováno 30. 7. 2020 8:48

Kácení dřevin rostoucích mimo les - stručný popis, formuláře

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, na kterém strom stojí, případně nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Vlastnictví pozemku je třeba potvrdit výpisem z náhledu do katastru nemovitostí přiloženým k žádosti. Dále je třeba je třeba přiložit  fotodokumentaci, která evidentně potvrzuje zdůvodnění kácení dřeviny uvedené v žádosti.

Kácení se realizuje v období vegetačního klidu, tj. listopad až březen, ve výjimečných případech (velmi vysoké nebezpečí pro okolí vzhledem ke stavu dřeviny apod.) i v ostatních měsících roku.

Rozhodujícím faktorem pro rozhodování mezi podáním "Žádosti o povolení kácení" či podáním "Oznámení o kácení dřeviny" je obvod kmene příslušné dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí. Je-li tento obvod kmene ve stanovené výšce NAD 80 cm, je nutné žádat o povolení kácení (netýká se ovocných stromů). V opačném případě se řeší oznámením o kácení.

Formuláře ke stažení zde:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf

 

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf


Publikováno 11. 5. 2020 9:22

Místní poplatky 2021

Odpad                500,- Kč / 1 osoba s TP v obci

                                                  příp.nemovitost bez TP

Stočné                  25,- Kč / 1 m3

Pes                        120,- Kč / 1 pes

Termín úhrady výše uvedených místních poplatků: 1.3.2021 - 31.5.2021


Publikováno 2. 1. 2020 10:18

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejné zeleně

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejného pořádku.jpg

Scan_20190829_142008_001.jpg

Scan_20190829_142008_002.jpg

Scan_20190829_142008_003.jpg

 


Publikováno 29. 8. 2019 14:39

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - viz sekce Odpady.


Publikováno 2. 7. 2019 11:12

SASTAVO s.r.o. - ceník služeb

SASTAVO s.r.o. - ceník služeb.pdf


Publikováno 16. 4. 2019 9:35

Novější 1