5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro občany

Informace pro občany


Aktuální vzhled webových stránek obce je v platnosti od 14.března 2019.

Zpráva o plnění plánu Obce Rokytnice na období 2019 - 2026

 1. Realizace akcí, které byly realizované nad rámec plánu na rok 2019:
 • byla provedena rekonstrukce budovy OÚ: oprava podlah, rekonstrukce kancelářských prostor, obnova zastaralé výpočetní techniky,
 • byly zprovozněny nové internetové stránky obce a ZŠ, zavedena aplikace Česká obec, každý občan se může přihlásit k odběru aktualit do mobilního telefonu,
 • máme nového lesního hospodáře a správce lesa,
 • bylo obnoveno zastaralé svislé dopravní značení v celé obci a nově instalováno vodorovné značení v horní části obce,
 • na zkoušku byly instalovány koše na sběr psích exkrementů,
 • v měsících červenci a srpnu byl proveden monitoring všech sběrných míst na tříděný odpad, každý týden jsme 2x objeli a zapsali stav naplnění kontejnerů, v září jsme vše vyhodnotili a optimalizovali jsme počty těchto nádob, výsledkem je pořádek kolem kontejnerů, což bylo cílem,
 • byl zřízen portál GOBEC, kde se postupně přidávají dostupné informace o mapách, polohopisech, inženýrských sítí, pasportech, záplavových územích, atd.
 • v době prázdnin se podařila oprava sociálního zařízení v ZŠ včetně odpadů,
 • z důvodu zatékání do budovy MŠ je nutná oprava střechy MŠ, zatím byla odstraněna vrstva kačírku a provedena částečná oprava tak, aby do budovy nezatékalo, na jaře je třeba kompletní nová izolace střechy,
 • v areálu TJ bylo vybudováno petangové hřiště,
 • do firmy SASTAVO s.r.o. byli přijati noví zaměstnanci, kteří mají, mimo údržbu v obci a pálení, na starosti menší stavební a udržovací práce v obci. Tento rok, za 5 měsíců, co jsme posílili tým zaměstnanců SASTAVO s.r.o., se realizovala např. rekonstrukce venkovních prostor u pálenice, výměna oken a dveří v pálenici, oprava chodníků v horní části obce, oprava knihovny, výstavba nových prostor pro sběr tříděných odpadů, výstavba osvětlení areálu TJ, oprava prostranství kolem rybářské chatky u Návesního rybníku a spousta drobných prací a oprav. Na všechny tyto činnosti bychom si museli nasmlouvat firmy a zaplatit daleko vyšší výdaje. Odhadem jsme ušetřili za pět měsíců cca 210.000,- Kč.
 • v tomto roce se nám podařilo připravit, zadat a zajistit projekty k osmi investičním akcím, které již byly, anebo budou, realizovány v dalším období. Na některé již jsou vydané stavební povolení, na zbytek čekáme, další čtyři projekty jsou ve fázi příprav
 1. Stav investičních akcí, které byly v plánu na rok 2019:
 • vypracování územního plánu obce – bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a běží realizace,
 • pořízení elektromobilu kategorie N1– provedeno VŘ na dodavatele, dotace vyřízená - 500.000,- Kč, čekáme na dodání vozidla,
 • kamerový systém (sběrná místa pro odpady, dětská hřiště, …) – částečně realizováno dle možností,
 • rozšíření parkovacích míst u dolního parku - bylo realizováno, teď se čeká na schválení vodorovného a svislého značení, které bude realizováno na jaře,
 • vyčištění příkopy a zatrubnění mostků podél cesty ve směru na Brodek bylo provedeno ve spolupráci s SSOK,
 • rekonstrukce chodníků na staré části hřbitova – proběhla první etapa, druhá etapa bude realizována v roce 2020, týká se dodělání chodníků mezi hroby, na tuto akci budeme žádat o dotace,
 • demolice nemovitosti č.p.15 – z důvodu rušení přípojky plynu bude demolice dokončena až v březnu 2020,
 • oprava místních komunikací – čekáme na přidělení dotací, přislíbeno z MMR, žádost v listopadu, proto bude realizace až jaro 2020,
 • parkovací místa u Mateřské školy včetně označení – čekáme na stavební povolení, realizace jaro 2020,
 • přechod u Mateřské školy – místo přechodu bude místo pro přecházení, čekáme na stavební povolení, realizace také jaro 2020,
 • radary u příjezdu do obce z Přerova a z Lukové – radary jsou zakoupeny, čekáme na povolení, je dohodnuta montáž s dodavatelem radaru během ledn a února 2020 , dle počasí,
 • vyřešení prostoru pro akce důchodci, atd. Možnost úpravy přísálí Sokolovny – není realizováno, zatím funguje pohostinství u pana Vodičky,
 • rekonstrukce technologie pálenice (přidání kotle na menší množství kvasu) - nevyplatí se, investice do stavebních úprav a technologie by byly cca 1,3 mil. Kč, počkáme na výstavbu sběrného dvora se zázemím pro zaměstnance, potom by proběhla celková rekonstrukce pálenice a sousedících budov,
 • řešení nepořádku na pozemcích parc.č. 334/2,3,4, k.ú. Rokytnice u Přerova – bude řešeno s novým majitelem pozemků.
 1. Investiční akce z dalších období, které řešíme již v tomto roce:
 • výstavba sběrného dvora, zázemí pro zaměstnance a techniku – vykupují se pozemky, pracuje se na studii,
 • plazmové spalování odpadu – byli jsme se podívat ve zkušebním provozu a máme zpracovanou kalkulaci na spalování komunálního odpadu v množství 12 tis.tun/rok,
 • výstavba chodníků a nové zastávky ČSAD v horní části obce (od odbočky na Dluhonice po odbočku na hřbitov) – 26.11. bylo vydáno stavební povolení, v lednu žádáme o dotace a vyhlásíme VŘ, květen realizace,
 • revitalizace Návesního i Horního rybníku (Záborka) – řešení nedostatku vody a poklesu spodních vod: sondy na Horním rybníce prokázaly velký pokles spodní vody, která je v nyní na historicky nejnižší hladině a za posledních 10 měsíců klesla o dalších 12 cm, v současné době připravujeme plán na udržení vody v Návesním rybníku, který má tři základní fáze a to 1. čerpání vody z Bečvy do Návesního rybníku včetně odbahnění Návesního rybníku a oddělení ho od spodních vod 2. vybudování oddělené kanalizace s čističkou odpadních vod 3. výstavba výtlačného potrubí, kdy přečištěnou vodu z čističky odpadních vod budeme přečerpávat do Horního rybníku a odtud přepadem dostaneme vodu do Návesního rybníku a dále do Bečvy,
 • prodloužení chodníku směrem na Lukovou – bylo vydáno SP, hledáme možnosti dotací, vyhlášení VŘ v lednu, realizace jaro 2020,
 • hřbitov – oprava zdi kolem hřbitova + asfaltové plochy před vstupy na hřbitov – byla zadána studie, bude do konce ledna 2020,
 • rekonstrukce VO - podaná žádost o dotace, budeme zadávat vypracování projektu začátkem příštího roku,
 • nový místní rozhlas – máme hotový projekt, provedeno výběrové řízení na dodavatele, realizace květen 2020, potvrzena dotace 70%,
 • vánoční ozdoby zatím v parku u rybníka a kolem kostela, dodělání osvětlení kostela sv. Jakuba – hotovo,
 • nové světlo VO na pozemku parc.č. 926/1 k.ú. Rokytnice u Přerova na rohu RD pana Němčáka – bylo realizováno,
 • terminál nádraží – do týdne podání na SÚ, pokud vyjdou dotace, realizace v roce 2020,
 • multifunkční hřiště za hřištěm TJ Sokol včetně cyklostezky k rybníku – SP cca březen, dotace MMR a Olomoucký kraj,
 • příprava oddělené kanalizace v obci – je objednaný projekt na tři ulice v dolní části obce a také je objednaná studie koncepce kanalizace v celé obci,
 • cyklostezka Luková – Rokytnice – Přerov a Cyklostezka Rokytnice – Žeravice s propojením na cyklostezku Rokytnice – Luková – rozhodli jsme se jít úplně jinou cestou, a to výstavbou cyklostezky, která propojí Olomouc a Přerov. Řešíme s Olomouckým krajem a ŘSD jako kompenzaci obcím za dálnici D55, jinými slovy by dokumentaci a následně výstavbu zainventoval Olomoucký kraj, pro tuto akci byla vytvořena skupina, ve které jsou zastoupeny všechny obce na trase cyklostezky Olomouc – Přerov. Tato skupina bude pokračovat v jednáních,
 • nová ZŠ včetně tělocvičny, kuchyně, jídelny – jedná se o povolení stavby v lokalitě panské zahrady s památkáři, je vytvořený návrh a zadaná studie.

Publikováno 7. 1. 2020 11:50

Místní poplatky 2020

Odpad                500,- Kč / 1 osoba s TP v obci

                                                  příp.nemovitost bez TP

Stočné                  25,- Kč / 1 m3

Pes                        120,- Kč / 1 pes

Termín úhrady výše uvedených místních poplatků: 1.3.2020 - 31.5.2020


Publikováno 2. 1. 2020 10:18

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejné zeleně

Informace občanům o udržování čistoty na veřejných prostranstvích a ochraně veřejného pořádku.jpg

Scan_20190829_142008_001.jpg

Scan_20190829_142008_002.jpg

Scan_20190829_142008_003.jpg

 


Publikováno 29. 8. 2019 14:39

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - viz sekce Odpady.


Publikováno 2. 7. 2019 11:12

SASTAVO s.r.o. - ceník služeb

SASTAVO s.r.o. - ceník služeb.pdf


Publikováno 16. 4. 2019 9:35

Občan na úřadě - Jak se zachovat v různých životních situacích

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx


Publikováno 26. 3. 2019 10:16

Informace o samovýrobě a odkupu palivového dříví

Informujeme občany o možnosti samovýroby a odkupu palivového dříví z obecního lesa a volně rostoucích stromů na katastru obce Rokytnice.

Podrobnější informace zde:

Obecní les - Informace o možnosti samovýroby a odkupu palivového dříví.pdf

Obecní les - Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dříví.pdf

Ceník dříví 2019.pdf

Obecní les - žádost o prodej palivového dříví.pdf 


Publikováno 18. 3. 2019 23:06

Pojízdná prodejna s pečivem opět dojíždí do naší obce

Pekárna PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou oznamuje, že pojízdná prodejna s pečivem opět dojíždí do naší obce, a to na níže uvedená stanoviště v níže uvedených termínech a časech:

ÚTERÝ, ČTVRTEK

Prostranství u rybníčka                        6:45 - 7:00 hod

Prostranství u prodejny COOP            7:10 - 7:20 hod

U Obecního úřadu Rokytnice               7:25 - 7:35 hod


Publikováno 18. 3. 2019 22:16

Plán obce Rokytnice na období 2019 - 2026

Plan obce Rokytnice na obdobi 2019 - 2026.pdf


Publikováno 18. 3. 2019 22:13