14. 6. Roland

Zítra: Vít

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Stručně o obci

Stručně o obci

    V současné době má obec 1535 obyvatel, má vybudovány všechny inženýrské sítě, vybudovánu většinu chodníků a komunikací. V obci je základní škola  pro 1.stupeň, mateřská škola, školní jídelna s kuchyní, obecní knihovna. V roce 1991 zde byla vybudována pěstitelská pálenice.

    Mezi pamětihodnosti obce patří socha sv.Františka Xaverského, postavena v době moru v roce 1715 na návsi, dále kostel sv.Jakuba Většího, který byl postaven již v roce 1353,v roce 1764 vyhořel a byl znovu postaven do dnešní podoby. V kostele jsou pochováni poslední Ludanicové Václav a Půta, jejichž náhrobky byly při přestavbě kostela zabudovány po stranách hlavního vchodu. V obci je zámek, dnes Ústav sociální péče se zámeckou zahradou, není však přístupný veřejnosti. Na návsi jsou památníky padlých z I. a II. světové války. V roce 2001 byl u samoty Vrbovec postaven památník padlým americkým a kanadským pilotům, kteří v prostoru obce zahynuli při letecké bitvě 17. prosince 1944.

    Obec řídí 15-ti členné zastupitelstvo, je zde zřízena i 5-ti členná rada obce, funkci starosty obce v současné době zastává p. Kamil Malenda.

   Obec Rokytnice je typickou hanáckou obcí s charakterem řadové zástavby. Dopravně je spojena  autobusem s městy Přerov a Prostějov, železnicí pak s městy Přerov a Olomouc. Do Přerova a Olomouce se soustřeďuje i zaměstnanost občanů obce. 

   V obci působí Zemědělská společnost Pobečví a.s. s 50 zaměstnanci a Ústav soc.péče s 80 zaměstnanci. Dále zde působí několik soukromých podnikatelů s l – 5  zaměstnanci.

Život na vesnici se mění v přímé souvislosti s rozvojem techniky /TV, PC/. Nicméně i v této době se zachovává v obci určitá tradice v kulturní oblasti: 

   Hlavním svátkem v obci jsou Hody, které bývají každoročně v neděli nejbližší svátku Jakuba /25.července/. Během hodového víkendu se tradičně pořádají sportovní turnaje, do obce přijíždějí pouťové atrakce, pořádá se hodová zábava.

   Další tradicí se stalo vodění medvěda o Masopustu, obchůzka rodin Mikulášem s andělem a čerty  a  v plesové sezoně plesy pořádané obecními spolky.

    V kostele sv.Jakuba se pořádají pravidelné bohoslužby.

   Jednou za pět let pořádá obec setkání Rokytnic, kterých je v republice pět, za účasti představitelů obcí a jejich občanů a sportovců.Zde  se u této příležitosti pořádá turnaj v malé kopané. 

   V roce 2001 obec postavila u samoty Vrbovec památník padlým americkým a kanadským pilotům, kteří zahynuli v prosinci 1944 u Rokytnice při letecké bitvě mezi americkým a německým letectvem. V červnu 2001 byl tento památník slavnostně odhalen za účasti vojenských přidělenců USA a Kanady a dalších významných hostí. 

V obci působí  v oblasti společenského života tyto spolky :

TJ Sokol Rokytnice (oddíly národní házené, malé kopané a oddíl všestrannosti. Aktivně zde provozuje činnost 10 mládežnických družstev a 4 družstva dospělých - muži oddílu národní házené hrají I.ligu, ženy 1.ligu, dorostenci a dorostenky oblastní přebory)

Sbor dobrovolných hasičů 

Myslivecké sdružení Dolek 

Rybářský spolek

Kulturní spolek

Klub důchodců 

Český svaz chovatelů

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ. 

   V obci je vedena kronika obce, kde se zapisují každoroční události, obec vlastní i historickou kroniku, kde jsou popsány počátky vzniku obce a její život. Obec provozuje i obecní knihovnu. Obec má schválen svůj znak a  prapor. V roce 1996 se obec podílela na vydání publikace Bitva u Tovačova roku l866, protože část této bitvy se odehrála i na území obce. Na místním hřbitově lze vidět hrob pruských a rakouských vojáků. Česká televize  natočila dokumentární film „Letecká bitva nad Hanou“ o letecké bitvě amerického a německého letectva  v prosinci 1944, jehož součástí jsou i záběry z Rokytnice od památníku padlých pilotů v lokalitě Vrbovec.

   V obci již několik desítek let  je činný pěvecký soubor Mír. Vystupuje v Rokytnici i okolních obcích se svým pásmem písniček a básní při slavnostních příležitostech a pro pobavení občanů. Jejich vystoupení má vysokou kulturní úroveň a  vždy přispívá k dobré náladě obecenstva. 

   Po roce l989 hledala obec i možnosti vlastních  finančních zdrojů a proto zvažovala možnost podnikání. V roce l99l zahájila činnost obecní pěstitelská pálenice, která si za dvacet osm  let činnosti získala  dobré jméno v širokém okolí. V současné době provozuje pálenici firma SASTAVO s.r.o., která je 100 % vlastněná Obcí Rokytnice. Každým rokem do Rokytnice jezdí s blízkých i vzdálených obcí občané s kvasem, aby zde přeměnili svou úrodu ovoce v lahodný mok – slivovici. Jezdí k nám zákazníci i z Čech /Vlašim, Nymburk/. V pálenici je nabízeno i občerstvení pro zákazníky, což vede k úplné spokojenosti každého, kdo k nám zavítá. 

   Jak již bylo řečeno, obec Rokytnice je typickou hanáckou obcí s řadovou zástavbou, která je zachována v téměř celé délce hlavního průtahu obcí.V prostředí části obce jsou zem.usedlosti,které tvoří náves obce. Spodní část obce tvoří menší domky a je zde vidět, jakým způsobem se tvořily stavby menších sedláků a chalupníků. Dominantu obce tvoří kostel sv.Jakuba, který byl založen již v roce l353, do dnešní podoby pak postaven v roce l764 a zámek, který byl postaven Joachimem Haugvicem z Biskupic koncem l6.století. Dnes je v něm Ústav sociální péče a zámek je velmi dobře udržovaný včetně pozemků k němu patřících. 

V rámci občanské vybavenosti byly postupně od roku 1992 provedeny opravy a rekonstrukce na téměř všech objektech ve vlastnictví obce. 

Byly vybudovány chodníky ve spodní části obce a ve směru na Lukovou.

Byla provedena plynofikace hasičské zbrojnice a zabezpečení prostor u zbrojnice pro sportovní hasičské závody a tréninky.

Byla opravena brána do lokality „Starý dvůr“, která je součástí památkové zóny zámku. 

Protože ještě v roce l989  nebyl v obci vodovod ani plyn, stalo se budování těchto sítí hlavním nosným programem v 90tých letech. 

r. 1990 – 1993 výstavba vodovodu 

r. 1993 – 1996 výstavba plynovodu v délce 8,6 km 

r. 1998 provedení kabelizace telefonní sítě v celé obci 

r. 1999 rekonstrukce a posílení sítě NN elektro v horní části obce 

r. 2004 dokončení  největší  investiční akce v obci za posledních 10 let  –  Likvidace odpadních vod v Rokytnici.  V  rámci  této  stavby  se  vybudovala přečerpávací stanice odpadních vod s výtlačným potrubím na ČOV Henčlov, byly vybudovány nové kanalizační stoky, zatrubněny vodní příkopy, opraveny komunikace. Náklady na akci činily 23 mil. Kč.

r. 2018 vybudována optická síť FTTH

   V obci jsou na návsi dva památníky z I. A II. světové války a morový sloup se sochou sv.Františka Xaverského. Na pomníku z II.světové války jsou vyryta jména občanů Rokytnice, sovětských vojáků a amerických pilotů, kteří položili svůj život při osvobozování  Československa. V poslední době byly zrestaurovány sochy sv. Pauliny a sv. Rosalie u kostela, kříž u kostela, socha sv.Panny Marie za obcí směrem k Bečvě a v současné době se provádí restaurování památníku z I. Sv.války na návsi. 

   O údržbu zeleně a pořádek v obci se stará firma SASTAVO s.r.o., která je 100% vlastněna obcí, a její zaměstnanci. V případě potřeby jsou využívány odborné firmy. Náves byla rekonstruována dle architektonického návrhu a představuje jedno z nejpěknějších míst v obci. Dle tohoto vzoru se vytváří  zelené pásy i v ostatních částech obce a představa je postupné dokončení úpravy zeleně v celé obci k plné spokojenosti občanů. 

   V obci se nachází návesní rybník pod zámkem, který byl v letech 1997 – 1998 opraven. V severní části obce se nachází záchytný rybník, který se plní vodou při velkých deštích. Další vodní toky v obci nejsou, nejblíže obci je řeka Bečva ve vzdálenosti cca 800 m.