24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Svoz odpadů – obec Rokytnice

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rokytnice, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy, jakož i v souladu se zákonem č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel (dále jen „zákon o podpoře nízkoemisních vozidel“) v kombinaci s přímo použitelným předpisem Evropské unie – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007, o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (dále jen „nařízení o schvalování vozidel z hlediska emisí“) a zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách (dále jen „zákon o pohonných hmotách“).
9. 10. 2023 17:30

Obnova splaškové kanalizace větev stoka BC v k.ú.Rokytnice u Přerova na pozemku p.č.70

Jedná se o obnovu části kanalizačního řádu v obci Rokytnici, kde se nachází původní kanalizační řád stoka BC v havarijním stavu a dle prohlídky odborné firmy a zjištění stavu potrubí včetně prohlídky kamerovým systéme, bylo zjištěno že tato větev je téměř 100let původní potrubí a je neprostupné a zcela nepoužitelné. Stávající potrubí je původní kameninové potrubí, které je v úsecích rozpadlé a neprůchodné .
29. 06. 2023 15:00

Přestupní terminál v obci Rokytnice

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při vybudování přestupního terminálu včetně parkovacích stání, komunikací pro pěší, autobusových zastávek, stezky pro chodce a cyklisty a přístřešku pro jízdní kola v obci Rokytnice, v rozsahu dle zadávací dokumentace.
19. 02. 2021 12:40

Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - projektová dokumentace

Zadavatel připravuje realizaci investiční akce „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“ (dále jen „Projekt“). Jedná se o rozsáhlou cyklostezku, která propojí města Olomouc a Přerov. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících inženýrských činností při přípravě realizace budoucí stavby „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov“. Jedná se o návrh, projektové zpracování a přípravu budoucí realizace stavby. Budoucí cyklostezka bude procházet extravilánem obcí Přerov-Dluhonice, Rokytnice, Luková, Brodek u Přerova, Žeravice, Kokory, Krčmaň, Majetín, Čelechovice u Přerova, Grygov, Velký Týnec.
31. 03. 2020 12:00