25. 11. Kateřina

Zítra: Artur

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Vyhláška č.6/1997 - územní plán

1.1.1998

Vyhláška č.1/2006 - doplnění vyhlášky č.6/1997 ÚP

10.3.2006
Vyhláška č.2/2011 - doplnění vyhlášky č.6/1997 ÚP 1.1.2012
Vyhláška č.2/2013 - zrušení vyhlášky č.1/2006 ÚP

1.1.2014

Vyhláška č.1/2015 - zákaz sázkových her

1.1.2016 

Obecně závazná vyhláška č.1-2018.pdf

1.1.2019

Vyhláška č. 1-2019.pdf - noční klid

17.6.2019

Vyhláška č. 2-2019.pdf - zrušení vyhlášek

1.1.2020

Vyhláška č. 3-2019.pdf - poplatek ze psů

1.1.2020

Vyhláška č. 4-2019.pdf - poplatek za odpady

1.1.2020

Jednací řád Zastupitelstva obce Rokytnice

Řád veřejného pohřebiště

Usnesení Zastupitelstva obce Rokytnice

Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1-2019 (Obec Rokytnice).pdf

Strategický plán rozvoje obce Rokytnice na období 2019 – 2026

Strategický plán rozvoje obce Rokynice na období 2019-2026.pdf