12. 11. Benedikt

Zítra: Tibor

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška č.1/1995 10.2.1995 

Vyhláška č.3/1996

14.2.1996

Vyhláška č.4/1996

14.2.1996

Vyhláška č.1/2006

10.3.2006

Vyhláška č.1/2001

16.7.2001

Vyhláška č.1/2010

1.1.2011

Vyhláška č.1/2011

1.1.2012
Vyhláška č.2/2011 1.1.2012

Vyhláška č.3 2011

1.1.2012
Vyhláška č.1/2012

1.1.2013

Tržní řád Obce Rokytnice

1.7.2013
Vyhláška č.2/2013

1.1.2014

Vyhláška č.1/2014

1.1.2015

Vyhláška č.1/2015

1.1.2016 

Vyhláška č.2/2015

1.1.2016

Vyhláška č.1/2016

15.7.2016

Vyhláška č. 1/2017

1.1.2018

Obecně závazná vyhláška č.1-2018.pdf

1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019.pdf

17.6.2019

Jednací řád Zastupitelstva obce Rokytnice

Řád veřejného pohřebiště

Usnesení Zastupitelstva obce Rokytnice

Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1-2019 (Obec Rokytnice).pdf

Strategický plán rozvoje obce Rokytnice na období 2019 – 2026

Strategický plán rozvoje obce Rokynice na období 2019-2026.pdf