18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace a publicita dotačních titulů > Archiv dotačních titulů

Archiv dotačních titulů

 

Program obnovy venkova 2010

V roce 2010 je realizován v naší obci z Programu pro obnovu venkova Olomouckého kraje projekt Úprava veřejného prostranství, parkovací plochy, Rozšíření veřejného osvětlení Rokytnice. Předpokládané náklady 864 tis. Kč., z toho Olomoucký kraj 500 tis.Kč., Obec Rokytnice 364 tis.Kč. Uskutečněním tohoto projektu vznikne parkoviště u sokolovny, dojde k rozšíření parkoviště před obecním úřadem a zřízení přístupu s parkováním k domu č.p.281. Dále bude bude rozšířeno veřejné osvětlení k domu č.p.172 a č.p.462 v horní části obce.

Úprava veřejného prostranství Úprava veřejného prostranství

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2010.

Požární technika

Obec Rokytnice v roce 2010 obdržela Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 70 000 Kč. Tento příspěvek byl použit na zakoupení přenosného čerpadla TOHATSU VC85BS v celkové ceně 238 800 Kč.

Čerpadlo bylo zakoupeno pro odčerpávání vody při častých povodňových stavech řeky Bečvy, kdy je nutno přečerpávat vodu z obce přes uzavřený odtok do Bečvy.Dosud bylo používáno čerpadlo DS-16 rok výroby 1957, které je však velmi poruchové a málo výkonné.

Světelné signalizační zařízení přechodu pro chodce u školy v Rokytnici

Světelné signalizační zařízení přechodu pro chodce u školy v Rokytnici

Obec Rokytnice v roce 2010 obdržela příspěvek Olomouckého kraje z programu Dopravně  inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích ve výši 258 506 Kč. Bylo vybudováno signalizační zařízení, pro bezpečný přechod komunikace u školy v celkové hodnotě 776 296 Kč.

 

 

Revitalizace historického centra v obci Rokytnice

logo               logo

Na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a následného uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, ze dne 20. 12. 2013, byla v současnosti zahájena fyzická realizace projektu "Revitalizace historického centra v obci Rokytnice". Tento projekt byl schválen v rámci operačního programu ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. 

Na financování celkových nákladů projektu byla přiznána prostřednictvím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava dotace ve výši do 5 175 460 Kč vč. DPH. 

Projekt zahrnuje: rekonstrukci historického centra obce Rokytnice, který bude mimo jiné sestávat ze zahraních úprav, rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, doplnění drobného mobiliáře a veřejného osvětlení. 

Nákup požárního dopravního automobilu pro JSDH Rokytnice

hasičské auto 

V roce 2014 byl Jednotce sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici předán k užívání nový automobil Ford Transit. Na nákup vozidla přispěl Olomoucký kraj částkou 120 000 Kč, celková cena 641 300 Kč.

logo