18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Plánované a připravované projekty > Park kalafáš

Studie parčíku v lokalitě Kalafáš

Firma Gerten s.r.o. obci Rokytnice navrhla možnou podobu parku v lokalitě Kalafáš.

Popis návrhu
Prostor byl v rámci studie rozdělen na několik hlavních částí, jež každá z nich nese svou charakteristickou programovou náplň i vzhled. (viz. výkresy 03_NÁVRHOVÁ SITUACE; 04_REFERNCE)

Klidový prostor v ovocném sadu
Tato část parčíku by měla být vybavena vhodným mobiliářem, který by umožnil uživatelům nerušeně odpočívat pod korunami stromů a možnost rozhlížet se do okolí.

Prostor pro volný pohyb, hry a mezisousedská setkání
Tato část je považována za základ celého parčíku. V tomto prostoru se odehrává hlavní programová náplň. Volný prostor plynule navazuje na ohniště s posezením, od kterého se pak uživatel dostane k herním prvkům – houpačce a pingpongovému stolu. Místa, která jsou potenciálně určena ke zvýšené koncentraci pohybu uživatelů, jsou doporučena na štěrkový trávník, který vypadá jako trávník tradiční, je odolný vůči ošlapu a jeho údržba je nenáročná.

Okrajová část
Tato část je považována za pomyslný vstup – úvod do celého parčíku a neměl by být narušován žádnými vegetačními ani herními prvky, ale pouze doplněn vhodným mobiliářem.


Jelikož celá plocha parčíku úzce souvisí s okolím, které je tvořeno soukromými zahradami, je nutné program parčíku odclonit vhodným vegetačním prvkem – izolačním pásmem dřevin. Západní část je dotvořena podrostovým, trvalkovým záhonem, jehož kompozice je založena na travinách s příměsí kvetoucích rostlin. Parčík by měl být přístupný ze všech možných směrů.

Na odkazech níže je pak možné stáhnout celou dokumentaci:

01_SIRSI_VZTAHY_SYSTEM_ZELENE_A3.png

02_VLASTNICKE_POMERY_AKTUALNI_STAV_A3.png

03_NAVRHOVA_SITUACE_A3_500.jpg

04_REFERENCE_A3.png

01_TEXTOVÁ_ČÁST_STUDIE.pdf

Podklady měli občané možnost připomínkovat do 15.3.2022. 

 

 03_NAVRHOVA_SITUACE_A3_500.jpg