3. 10. Bohumil

Zítra: František

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Odpady

Odpady informace:

Poplatek za odpad v roce 2023 - dle Obecně závazné vyhlášky Obce Rokytnice č. 1/2021, tj. podle množství produkovaného komunálního odpadu (platba poplatku od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023)

CCI_000001.jpg

Svoz komunálního odpadu:

Čtvrtek sudý kalendářní týden

Svozová nádoba musí být opatřena samolepkou s vyznačením množství produkovaného komunálního odpadu.

 

Svoz tříděného odpadu (kontejnery umístěné na katastru obce):

Plast - 1x týdně (pondělí) 

Papír - 1x týdně (středa)

Sklo - 1x měsíčně

Svoz zajišťují Technické služby města Přerova s.r.o.

 

Sběr použitých JEDLÝCH olejů a tuků: 

Sběr každé první pondělí v měsíci v době 15:00 - 18:00 hodin.

Speciální kontejner je přistaven na prostranství u obecní pálenice, oleje je třeba odevzdat v uzavřených plastových lahvích.

 

Nejbližší svoz nebezpečného odpadu:

Sobota 14. října 2023, 15:20 - 16:00 hodin, prostranství u obecní pálenice. 
 

Nejbližší svoz velkoobjemového odpadu:

Pátek 13. října 2023 + sobota 14. října 2023, prostranství u obecní pálenice + prostranství za bývalou poštou. 
 

Nejbližší svoz elektroodpadu:

Sobota 14. října 2023, od 8:00 hodin.
Tento druh odpadu uložte, prosím, před Vaši nemovitost. Svoz zajistí členové JSDH Rokytnice.
 

Nejbližší svoz kovového odpadu:

Sobota 21. října 2023, od 8:00 hodin.
Tento druh odpadu uložte, prosím, před Vaši nemovitost. Svoz zajistí členové JSDH Rokytnice.
 

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad

Na katastru obce Rokytnice jsou umístěny 2 kontejnery na tento druh odpadu:

1) Na prostranství za obecní pálenicí

2) Na prostranství za bývalou poštou

Svoz BRO je po naplnění na zavolání.

Podmínky pro využití těchto kontejnerů viz leták (vylepeno na kontejnerech):

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad

Žádáme občany, aby nepálili biologický ani jiný odpad a využívali k tomu určené kontejnery. Děkujeme.

 

Kontejnery na tříděný odpad:

Opakovaně žádáme občany, aby si před odvozem svého tříděného odpadu z domu zjistili naplněnost kontejnerů a nedávali odpad mimo tyto kontejnery. Zvyšují se tím náklady obce vzhledem k následné nutnosti úklidu kolem kontejnerů. 

Sběrná místa v obci jsou tyto:

  1. Za samoobsluhou COOP ve spodní části obce
  2. V první uličce za obecním úřadem vpravo ve směru na Císařov, před RD č.p. 258
  3. V novostavbách na Kalafáši
  4. V ulici k lokalitě Zárybničí (tzv. Fučíkové)
  5. U Hasičské zbrojnice
  6. Na prostranství za poštou v horní části obce č.p. 366
  7. U cesty na Lapač

Papír lze také v průběhu školního roku několikrát odvést do přistaveného kontejneru na dvoře Základní školy Rokytnice.

Informujeme občany, že sběrná místa na katastru obce Rokytnice jsou monitorována kamerovým systémem se záznamem.