10. 5. Blažena

Zítra: Svatava

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Odpady

Odpady informace:

Poplatek za odpad v roce 2021 - fyzická osoba s TP v obci, případně nemovitost bez TP: 500,- Kč (platba poplatku od 1.3. do 31.5.2021).

 

Svoz komunálního odpadu:

Čtvrtek sudý kalendářní týden

 

Svoz tříděného odpadu:

  • Plasty: 1 x týdně
  • Papír : 1 x za 14 dní (sudý kalendářní týden, tj. v týdnu, kdy je vyvážen i komunální odpad)
  • Sklo   : 1 x měsíčně (pro uvedený svoz tříděného odpadu není stanoven konkrétní den v týdnu)

 

Sběr použitých JEDLÝCH olejů a tuků: 

Sběr každé první pondělí v měsíci v době 15:00 - 18:00 hodin.

Speciální kontejner na prostranství u obecní pálenice, odevzdat v uzavřených plastových lahvích.

 

Nejbližší svoz nebezpečného odpadu:

Nejbližší svoz NO proběhne v sobotu 22. května 2021 na prostranství za bývalou poštou v čase 15:20 - 16:00 hodin.

 

Nejbližší svoz velkoobjemového odpadu:

Nejbližší svoz VO proběhne v pátek 21. května 2021 v odpoledních hodinách, dále v sobotu 22. května 2021 a v neděli 23. května 2021.
Kontejnery na VO budou přistaveny na prostranství za bývalou poštou a na prostranství u obecní pálenice.
 

Nejbližší svoz kovového odpadu + svoz elektroodpadu:

Nejbližší svoz kovového odpadu a elektroodpadu proběhne v sobotu 22. května 2021 od 8:00 hod.
Tyto druhy odpadu uložte, prosím, před Vaši nemovitost.
V průběhu dopoledne bude kovový odpad a elektroodpad odklizen dobrovolníky JSDH.
 

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad

Svoz BRO je po naplnění na zavolání.

Podmínky pro využití těchto kontejnerů viz leták (vylepeno na kontejnerech):

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad

Žádáme občany, aby nepálili biologický ani jiný odpad a využívali k tomu určené kontejnery. Děkujeme.

 

Kontejnery na tříděný odpad:

Opakovaně žádáme občany, aby si před odvozem svého tříděného odpadu z domu zjistili naplněnost kontejnerů a nedávali odpad mimo tyto kontejnery. Zvyšují se tím náklady obce vzhledem k následné nutnosti úklidu kolem kontejnerů. Snažíme se podle možností TSM Přerova, které nám sváží odpad, zajistit častější odvoz tohoto tříděného odpadu nad rámec uzavřené smlouvy.

Sběrná místa v obci jsou tyto:

  1. Za samoobsluhou COOP ve spodní části obce
  2. V první uličce za obecním úřadem vpravo ve směru na Císařov, před RD č.p. 258
  3. V novostavbách na Kalafáši, nově budou kontejnery na tříděný odpad umístěny u kontejneru na bioodpad
  4. U Hasičské zbrojnice
  5. Na prostranství za poštou v horní části obce č.p. 366
  6. U cesty na Lapač

Většinou jsou nezaplněné kontejnery u Hasičské zbrojnice a u cesty na Lapač. Mapka s rozmístěním kontejnerů na odkazu níže.

Papír jde také v průběhu školního roku několikrát odvést do přistaveného kontejneru na dvoře Základní školy Rokytnice.

https://mapy.cz/s/3w71w

 

Informujeme občany, že sběrná místa na katastru obce Rokytnice jsou monitorována kamerovým systémem se záznamem.

 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019 (EKO-KOM):

Osvědčení o úspoře emisí (EKO-KOM)