23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Odpady

Odpady informace:

Poplatek za odpad v roce 2022 - dle Obecně závazné vyhlášky Obce Rokytnice č. 1/2021, tj. podle množství produkovaného komunálního odpadu (platba poplatku od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022)

 

Svoz komunálního odpadu:

Čtvrtek sudý kalendářní týden

Od 1. ledna 2022 musí být svozová nádoba opatřena samolepkou s vyznačením množství produkovaného komunálního odpadu.

 

Svoz tříděného odpadu:

V roce 2022 dojde k posílení svozu tříděného odpadu (plasty, papír, sklo).

 

Sběr použitých JEDLÝCH olejů a tuků: 

Sběr každé první pondělí v měsíci v době 15:00 - 18:00 hodin.

Speciální kontejner na prostranství u obecní pálenice, odevzdat v uzavřených plastových lahvích.

 

Nejbližší svoz nebezpečného odpadu:

Nejbližší svoz NO proběhne na jaře 2022, termín bude včas upřesněn.
 

Nejbližší svoz velkoobjemového odpadu:

Nejbližší svoz VO proběhne na jaře 2022, termín bude včas upřesněn.
 

Nejbližší svoz elektroodpadu:

Nejbližší svoz elektroodpadu proběhne na jaře 2022, termín bude včas upřesněn.
 

Nejbližší svoz kovového odpadu:

Nejbližší svoz kovového odpadu proběhne na jaře 2022, termín bude včas upřesněn.
 

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad

Svoz BRO je po naplnění na zavolání.

Podmínky pro využití těchto kontejnerů viz leták (vylepeno na kontejnerech):

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad

Žádáme občany, aby nepálili biologický ani jiný odpad a využívali k tomu určené kontejnery. Děkujeme.

 

Kontejnery na tříděný odpad:

Opakovaně žádáme občany, aby si před odvozem svého tříděného odpadu z domu zjistili naplněnost kontejnerů a nedávali odpad mimo tyto kontejnery. Zvyšují se tím náklady obce vzhledem k následné nutnosti úklidu kolem kontejnerů. Snažíme se podle možností TSM Přerova, které nám sváží odpad, zajistit častější odvoz tohoto tříděného odpadu nad rámec uzavřené smlouvy.

Sběrná místa v obci jsou tyto:

  1. Za samoobsluhou COOP ve spodní části obce
  2. V první uličce za obecním úřadem vpravo ve směru na Císařov, před RD č.p. 258
  3. V novostavbách na Kalafáši, nově budou kontejnery na tříděný odpad umístěny u kontejneru na bioodpad
  4. U Hasičské zbrojnice
  5. Na prostranství za poštou v horní části obce č.p. 366
  6. U cesty na Lapač

Většinou jsou nezaplněné kontejnery u Hasičské zbrojnice a u cesty na Lapač. Mapka s rozmístěním kontejnerů na odkazu níže.

Papír jde také v průběhu školního roku několikrát odvést do přistaveného kontejneru na dvoře Základní školy Rokytnice.

https://mapy.cz/s/3w71w

 

Informujeme občany, že sběrná místa na katastru obce Rokytnice jsou monitorována kamerovým systémem se záznamem.