24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro občany > Czech Point

Czech Point(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby-pro-verejnost/

 

Provoz pracoviště „Czech POINT“ = místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů.

Zajišťujeme v kanceláři Obecního úřadu Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

Výstupy z centrálních registrů jsou zpoplatněny, lze hradit v hotovosti či platební kartou.

Příklady:

 

Výpis z rejstříků trestů

Kdo může žádat:
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Co k tomu potřebujete:
1) Žadatel, kterého se žádost týká: platný doklad totožnosti.
2) Zmocněnec: úředně ověřenou plnou moc, která obsahuje číslo platného dokladu totožnosti žadatele, rodné číslo a místo narození žadatele + svůj platný doklad totožnosti.
 

Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace
 

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete:
1) Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
2) Žádáte-li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu, příp. číslo popisné nebo evidenční (u stavby).
 
Výpis bodového hodnocení řidiče 
Co k tomu potřebujete: Platný průkaz totožnosti, řidičský průkaz
 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je určen k vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení v době po prvním lednu 2008. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)